logo
会员免费 好课上新
【2023经济学+英语】协议班

【2023经济学+英语】协议班

价格:¥6380

主讲:刘老师 邵老师 郭老...

包含:15门课程

授课机构:读研教育
 • 课程目录
 • 课程简介
 • 评论
经济学综合导学

经济学综合导学

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-西方经济学精讲

2023-西方经济学精讲

899人报名 总课时:20节
查看详情
2023-国际经济学精讲

2023-国际经济学精讲

899人报名 总课时:26节
查看详情
2023-财政学精讲

2023-财政学精讲

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-货币银行学精讲

2023-货币银行学精讲

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-社会主义经济理论精讲

2023-社会主义经济理论精讲

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-经济学串讲提分

2023-经济学串讲提分

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-经济学模考点睛

2023-经济学模考点睛

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-英语导学

2023-英语导学

899人报名 总课时:1节
查看详情
2023-词汇基础

2023-词汇基础

899人报名 总课时:49节
查看详情
2023-语法基础

2023-语法基础

899人报名 总课时:33节
查看详情
2023-阅读基础

2023-阅读基础

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-强化提高

2023-强化提高

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-模考点睛

2023-模考点睛

899人报名 总课时:0节
查看详情
2023-英语VIP提分课

2023-英语VIP提分课

899人报名 总课时:0节
查看详情

【2023经济学+英语】协议班

  讲师信息

  刘老师资深专家

  QQ:2424843754

  TEL:400-1069-096

  邵老师资深专家

  QQ:2424843754

  TEL:400-1069-096

  郭老师资深专家

  QQ:2424843754

  TEL:400-1069-096

  读研老师资深专家

  QQ:2424843754

  TEL:400-1069-096